Vergoedingssysteem uitgelegd

REGELS BEKOSTIGINGSSYSTEEM

Sinds 2014 declareert de psycholoog niet meer het aantal sessies dat u heeft gehad bij uw behandelaar, maar één vast bedrag voor de hele behandeling. Afhankelijk van de ernst, complexiteit en beloop van uw klachten en de mogelijke risicofactoren, wordt uw psycholoog geacht een keuze te maken voor een van vier mogelijke ‘behandelproducten’. Dit behandelproduct zegt iets over hoe lang de behandeling ongeveer wordt verwacht te duren en welk bedrag de psycholoog voor deze behandeling mag declareren bij uw verzekeraar.

VIER PRODUCTEN

Hieronder worden de vier producten weergegeven. De tijdsindicatie die is weergegeven, is de totale tijd die de behandelaar besteedt aan uw behandeling. Het gaat daarbij om het optellen van zowel de directe tijd (tijd waarin u in gesprek was) als de indirecte tijd (het opstellen van verslagen, inlezen in uw dossier voor een volgend gesprek, u uitnodigen, emailcontact tussen sessies).

ONVOLLEDIG TRAJECT

Als na het intakegesprek geen behandeling wordt opgestart. Bijvoorbeeld omdat uw behandelaar bij het eerste gesprek tot de conclusie komt dat uw klachten niet voldoen aan een diagnose, of omdat ze dermate ernstig zijn dat doorverwijzing noodzakelijk is.
Maximale tijd Dit product mag alleen worden gedeclareerd als er maximaal 120 minuten besteed is aan zorg.
Kosten 
circa 220 euro.

KORT

Lichte klachten die echter wel (net) voldoen aan de criteria van een DSM-stoornis. Bijvoorbeeld: sinds de relatie met uw dochter verslechterd is, heeft u somberheidsklachten die voldoen aan de criteria van een lichte depressie.
Geschatte tijd 300 minuten (circa 4 gesprekken)
Kosten circa 550

MIDDEL

Matig ernstige klachten die voldoen aan de criteria van een DSM-stoornis. Bijvoorbeeld: al een aantal maanden worstelt u met paniekaanvallen, die zijn ontstaan en verergerd door financiële zorgen. De angst voor paniek heeft ertoe geleid dat u verschillende plekken en situaties bent gaan vermijden.
Geschatte tijd 495 minuten (circa 7 gesprekken)
Kosten circa 900 euro

INTENSIEF

Ernstige klachten die voldoen aan de criteria van een DSM-stoornis. Bijvoorbeeld: u heeft verschillende keren in uw leven last gehad van depressies en nu heeft u weer een terugval in uw klachten. U ziet niet goed in hoe dit op korte termijn kan worden opgelost.
Geschatte tijd 750 minuten (circa 11 gesprekken)
Kosten circa 1350 euro

De hierboven genoemde minuten (en aantal gesprekken) is een indicatie. Het is geen minimum of maximum, maar het gehanteerde tarief is gebaseerd op dit aantal gesprekken.

Uw psycholoog wordt geacht niet te declareren op basis van het aantal gesprekken dat er heeft plaatsgevonden, maar op basis van de ernst / complexiteit van de klachten. Het kan dus voorkomen dat de klachten ernstig waren, en product intensief werd gekozen, maar de behandeling om bepaalde redenen na 8 gesprekken al werd beëindigd. Uw psycholoog is dan verplicht om toch product Intensief te declareren (dat uitgaat van circa 11 gesprekken). 

Soms zijn er echter juist meer gesprekken nodig dan passen bij het gekozen product. Als blijkt dat er duidelijk meer gesprekken nodig zijn dan de indicatie voor het gekozen product, dan is een kortdurende behandeling binnen de Basis GGz mogelijk niet voldoende. In dat geval kan uw behandelaar overwegen met u te bespreken of doorverwijzing naar de Specialistische GGz op zijn plaats is.

Het bedrag dat hoort bij het behandelproduct dat uw psycholoog gekozen heeft, zal aan het einde van de behandeling worden gedeclareerd bij uw verzekeraar. U ziet hiervan een rekening, maar zult alleen betalen voor uw eigen risico (minimaal 385 euro) als u deze nog niet gebruikt heeft. Alle andere kosten worden volledig vergoed door uw verzekeraar.