Ervaringen cliënten

CQ-INDEX

Update januari 2024

De CQ-index is een vragenlijst die meet hoe tevreden men is over de ontvangen behandeling. Deze werd in 2022 bij 202 cliënten afgenomen aan het einde van de behandeling. Uit de vragenlijst kwamen de volgende antwoorden naar voren.

UITVOERING BEHANDELING

Op een schaal van 0-10 werden cliënten gevraagd een rapportcijfer te geven voor de ontvangen behandeling. De gemiddelde waardering is een 8,8.

BEJEGENING

Op een schaal van 0 tot 5 werd gevraagd hoe tevreden men was over de bejegening door de behandelaar.
Voelde u zich serieus genomen? (0-5): 5,0
Werden u dingen helder uitgelegd? (0-5): 4,7

SAMEN BESLISSEN

Op een schaal van 0-5 werd gevraagd in hoeverre de cliënt betrokken werd bij keuzes over de behandeling. Kon u meebeslissen over de vorm van de behandeling? (0-5): 4,7
Is er rekening gehouden met uw wensen? (0-5): 5,0

Onze resultaten

Bij Progress staan we voor transparantie. Om die reden zijn we open over onze behandelresultaten. Wilt u zien wat u van behandeling bij onze praktijk kunt verwachgten?

Bekijk onze resultaten en statistieken

Lengte van onze behandelingen

Over het geheel genomen staan we bekend als een praktijk die behandelingen zo kort mogelijk houdt. Dat past goed bij ons uitgangspunt, waarbij we de cliënt in zo kort mogelijke tijd weer in zijn kracht willen zetten. Onze kortdurende behandelvisie wordt ook zichtbaar in de gemiddelde lengte van de door ons afgeronde trajecten. Onze gemiddelde behandeling beslaat al sinds de start van de praktijk, gemiddeld circa acht gesprekken (inclusief het intakegesprek.

Ervaringen van individuele cliënten

Op Zorgkaart Nederland (link) is Progress inmiddels 127 keer beoordeeld. Ons gemiddelde beoordelingscijfer op deze site is 9,4. Cliënten beschrijven hun persoonlijke ervaringen met onze praktijk.

20/12/2022

Ben voor trauma behandeld door Mirjam Oortgiesen dmv EMDR. Zeer professioneel, duidelijk en vooral ook in volledige samenwerking met mij vanuit gelijkwaardigheid. Je wordt als mens gezien, in plaats van ‘als diagnose’ en protocollen zijn niet primair leidend. Wachttijden vielen ook reuze mee. Ik raad de praktijk zeker aan!

19/12/2022

In een kortdurende behandeling kreeg ik duidelijk alle handvatten die ik nodig had om zelf met mijn ‘issues’ aan de gang te kunnen. Hierbij werd afgestemd op mijn eigen kennis en capaciteiten en was er ruimte voor mijn verhaal en gedachtegangen.

28/11/2022

Ik heb alleen maar goede ervaringen; snel kunnen beginnen met de behandeling, goede communicatie, duidelijke uitleg en goede behandeling. Ik ben goed geholpen met mijn problemen.

14/12/2022

Erg prettig traject gehad bij Progress. Zeer kundige psycholoog die goed naar me luisterde. Ze nam me serieus en in samenspraak zijn we tot een behandelplan gekomen. Ze staat open voor feedback en pakt dat ook direct op. Alles om het traject passend te maken aan jouw behoeften.