Ervaringen cliënten

CQ-INDEX

Update december 2020

De CQ-index is een vragenlijst die meet hoe tevreden men is over de ontvangen behandeling. Deze werd tussen januari 2017 en december 2020 bij 416 cliënten afgenomen aan het einde van de behandeling. Uit de vragenlijst kwamen de volgende antwoorden naar voren.

UITVOERING BEHANDELING

Op een schaal van 0-10 werden cliënten gevraagd een rapportcijfer te geven voor de ontvangen behandeling. De gemiddelde waardering is een 8,7.

BEJEGENING

Op een schaal van 0 tot 5 werd gevraagd hoe tevreden men was over de bejegening door de behandelaar.
Voelde u zich serieus genomen? (0-5): 4,9
Werden u dingen helder uitgelegd? (0-5): 4,8

SAMEN BESLISSEN

Op een schaal van 0-5 werd gevraagd in hoeverre de cliënt betrokken werd bij keuzes over de behandeling. Kon u meebeslissen over de vorm van de behandeling? (0-5): 4,5 
Werd u verteld welke resultaten u kon verwachten? (0-5): 4,5

Onze resultaten

Bij Progress staan we voor transparantie. Om die reden zijn we open over onze behandelresultaten. Wilt u zien wat u van behandeling bij onze praktijk kunt verwachgten?

Bekijk onze resultaten en statistieken

Lengte van onze behandelingen

Over het geheel genomen staan we bekend als een praktijk die behandelingen zo kort mogelijk houdt. Dat past goed bij ons uitgangspunt, waarbij we de cliënt in zo kort mogelijke tijd weer in zijn kracht willen zetten. Onze kortdurende behandelvisie wordt ook zichtbaar in de afgesloten behandelproducten.

Kort (circa 5 sessies) – 36% van alle afgesloten trajecten
Middel (circa 8 sessies) – 39% van alle afgesloten trajecten 
Intensief (circa 12 sessies) – 25% van alle afgesloten trajecten

Cliënt

“Heb goede handvaten gekregen en goede begeleiding”

Cliënt

“Ik heb mijn behandeling bij Errez als heel zinvol en prettig ervaren. Ik had het gevoel dat hij oprecht met me meeleefde en dat hij enorm betrokken was bij mijn problematiek. Als het nodig was, mocht ik extra beroep op hem doen en dat gaf een veilig gevoel. Fijn om me zo gehoord en begrepen te voelen, en ik vond het ook prettig dat er zo nu en dan ruimte was voor een beetje humor. Ik zou deze praktijk zeker warm aanbevelen!”

Cliënt

“Zeer positieve en effectieve behandeling”

Cliënt

“De heer Bar neemt de tijd om naar je te luisteren. Alles wat je verteld neemt hij mee in het plan van aanpak. Zijn plan is duidelijk en hij communiceert daar duidelijk met je over. Hij staat open voor aanpassingen. Er is ruimte om zelf aan te geven wat het beste bij je past. Wat ik heel prettig vond is dat hij heel concreet zijn behandeling op je aanpast. De handvatten die ik meekreeg waren toe te passen in het dagelijks leven. En hielpen mij om alles weer op de rit te krijgen.”