Ongecontracteerde zorg

Vanaf 1 januari 2023 heeft Progress met enkele zorgverzekeraars geen contract.
Bent u verzekerd bij één van deze zorgverzekeraars, dan bevat deze pagina belangrijke informatie om te lezen voordat u zich aanmeldt voor behandeling. Bent u verzekerd bij een van de andere zorgverzekeraars? Dan is onderstaande informatie voor u niet relevant en kunt u hier verder lezen.

Met volgende zorgverzekeraars hebben wij in 2024 geen contract.

CZ

  • CZ / CZ Direct
  • Delta Lloyd
  • OHRA

ONVZ

  • ONVZ
  • PNO ZORG
  • VVAA
  • Jaaah.

EU CARE

  • EU Care (Aevité)

Wat is de reden dat wij geen contract afsluiten met deze verzekeraars?

Het uitgangspunt van onze praktijk is dat we met zoveel mogelijk zorgverzekeraars een contract willen afsluiten. De reden daarvoor is dat we als praktijk zo toegankelijk mogelijk willen blijven voor iedereen. Helaas is het zo dat we ons niet kunnen vinden in de eisen en voorwaarden die door CZ, ONVZ en EUcare aan ons worden gesteld.

Wat betekent dit voor u?

Indien u verzekerd bent bij één van deze verzekeraars en u wilt toch bij ons in zorg komen, dan kan dat zeker. Wel is er een grote kans dat u een groter deel van de behandeling zelf zult moeten betalen. Maandelijks zult u van ons een factuur krijgen voor de sessies en overige verrichtingen die in die maand hebben plaatsgevonden. Deze rekening voldoet u binnen 14 dagen aan ons. De rekening dient u vervolgens bij uw zorgverzekeraar in om (een deel) van de kosten vergoed te krijgen. U bent zelf echter verantwoordelijk voor deze rekening, deze komt dus ook op uw naam te staan.

Het hangt van uw specifieke zorgverzekeraar en gekozen zorgverzekering af hoeveel u vergoed krijgt. In veel gevallen krijgt u slechts een gedeeltelijke vergoeding van uw verzekeraar (doorgaans 50-80% van de kosten, na aftrek van het eigen risico). Wij raden u aan om voorafgaand aan de behandeling bij uw zorgverzekeraar te informeren hoeveel u vergoed krijgt, voordat u besluit omde behandeling te starten. 

Hieronder vindt u de door ons gehanteerde tarieven voor de behandeling. Het intakegesprek is doorgaans een Diagnostiekconsult van 75 minuten, de behandelgesprekken zullen doorgaans 45 minuten duren tenzij er bijvoorbeeld EMDR plaatsvindt (waarvoor vaak een langere sessie noodzakelijk is).

Kosten van verschillende verrichtingen 2024

Diagnostiek

45 minuten

(CO0432)

148,52 euro

Diagnostiek

60 minuten

(CO0562)

170,60 euro

Diagnostiek

75 minuten

(CO0692)

207,84 euro

Diagnostiek

90 minuten

(CO0822)

254,83 euro

Behandeling

30 minuten

(CO0367)

88,97 euro

Behandeling

45 minuten

(CO0497)

126,38 euro

Behandeling

60 minuten

(CO0627)

150,16 euro

Behandeling

75 minuten

(CO0757)

184,81 euro

Behandeling

90 minuten

(CO0887)

225,77 euro

Intern overleg

5-15 minuten

(OV0007)

23,30 euro

Intern overleg

>15 minuten

(OV0008)

71,01 euro