FAQ

Veelgestelde vragen

Staat uw vraag er niet bij? Neem dan gerust contact met ons op!

WAT IS DE WACHTTIJD VOOR BEHANDELING?

De wachttijd voor behandeling wordt altijd actueel bijgehouden en gepubliceerd op deze website. Op de home pagina onderaan kunt u zien wat de meest actuele wachttijd is. Er zit in principe geen wachttijd tussen intakegesprek en de volgende afspraak, al hangt dit uiteraard ook af van de beschikbaarheid van uw therapeut. Het kan voorkomen dat na het plannen van uw intake, blijkt dat er toch eerder plek is om u te zien. In dat geval bellen we u op om met u een vervroeging van de eerste afspraak te bespreken. Is de wachttijd te lang, dan kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar voor wachtlijstbemiddeling.

HOE IS EEN BEHANDELTRAJECT OPGEBOUWD?

Wanneer u zich aanmeldt, ontvangt u van ons een mail met daarin een link naar de pagina met algemene informatie over behandeling bij onze praktijk en een afspraakbevestiging. Bij het eerste gesprek vragen we u wat uw klachten zijn en bespreken we met u welke mogelijkheden er zijn om u hierbij te helpen. Bij het tweede gesprek wordt het intakeverslag en het behandelplan besproken. U heeft dan alle ruimte om deze bij te stellen. Ook worden de doelen besproken waaraan u wil gaan werken. In gezamenlijk overleg met u wordt steeds besloten op welke termijn de volgende afspraak plaatsvindt. Bij het laatste gesprek wordt een terugvalpreventieplan opgesteld. Tijdens de behandeling wordt gebruik gemaakt van e-health toepassingen, zodat u thuis verder kunt werken aan opdrachten om u verder vooruit te helpen. 

WELKE INTERVENTIES OF (E-HEALTH) BEHANDELMETHODEN WORDEN INGEZET?

Het intakegesprek geven we vorm volgens de KOP-methode van Paul Rijnders. In onze behandelingen maken we voornamelijk gebruik van Cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie en EMDR. Meer informatie over de behandelwijze vindt u hier. We maken verder gebruik van e-health via zowel de websites Therapieland en Behandelhulp.nl als via zelfhulpmodules die we zelf hebben ontwikkeld. U krijgt toegang tot een cliëntenportaal waar u deze zelfhulpmodules terugvindt. In deze modules kunt u bijvoorbeeld zelfstandig aan de slag gaan met het stellen van behandeldoelen, of met het uitdagen van negatieve gedachten. Ook kunt u er extra beveiligd mailen met uw behandelaar en kunt u inzage krijgen tot uw intakeverslag en behandeldoelen.

HOEVEEL GESPREKKEN DUURT EEN BEHANDELING?

Progress biedt kortdurende behandelingen aan binnen de Generalistische Basis GGz. Dat wil zeggen dat de behandelingen tussen de circa 5 en 12 gesprekken duren, afhankelijk van de ernst en complexiteit van uw klachten. Mochten we (tijdens de intake of gedurende de behandeling) tot de conclusie komen dat uw klachten te ernstig zijn om in een kortdurende behandeling te behandelen, dan zullen we met u overleggen over een verwijzing naar de gespecialiseerde GGz. 

WORDT DE BEHANDELING VERGOED DOOR MIJN VERZEKERAAR?

Meestal wel, afgezien van uw wettelijke eigen risico van minimaal 385 euro. Progress heeft in 2023 contracten met de meeste zorgverzekeraars. Met CZ, ONVZ en EUCare (en de labels die daaronder vallen) hebben we geen contract. De enige mogelijke andere reden zou zijn dat uw situatie niet voldoet aan de regels van de Zorgverzekeringswet. Bijvoorbeeld omdat we bij de intake geen stoornis kunnen vaststellen, of omdat uw klachten werkgerelateerd zijn. In dat geval zal uw behandelaar bij de intake met u bespreken welke opties er zijn. Uw intakegesprek wordt ook in dat geval gewoon vergoed door uw zorgverzekeraar, mits u een geldige verwijzing van de huisarts heeft.

WAT ALS MIJN KLACHTEN WERK GERELATEERD ZIJN?

De Nederlandse overheid heeft bepaald dat behandeling van werkgerelateerde psychische klachten (bijvoorbeeld overspannenheid door het werk) niet valt binnen de Zorgverzekeringswet, maar binnen de Wet Verbetering Poortwachter. Dat wil zeggen dat uw werkgever in die situatie een belangrijke verantwoordelijkheid heeft in uw herstelproces. Wanneer een bedrijfsarts heeft vastgesteld dat u psychologische zorg kunt gebruiken, is het in veel gevallen mogelijk dat uw werkgever de kosten op zich neemt van de behandeling. Uw behandelaar kan met u bespreken hoe met deze situatie om te gaan, mocht dit het geval zijn. Of u kunt ons vooraf bellen om te overleggen. Als u wil weten hoe dit precies wettelijk geregeld is kunt u hier verder lezen in het rapport van het Zorginstituut Nederland (zie hoofdstuk 5.3.4). 

HOE ZIET SAMENWERKING ERUIT IN DE REGIO?

Wij onderhouden contacten met verschillende zorgverleners in de regio, waaronder huisartsen, praktijkondersteuners GGz (POH-GGz), aanbieders van Specialistische GGz, systeemtherapeuten, relatietherapeuten. Samenwerking betekent dat indien u bij ons niet aan het juiste adres blijkt te zijn, we u eventueel kunnen doorverwijzen naar een collega die u wel verder kan helpen. Indien we u verwijzen naar een andere praktijk, of een andere praktijk verwijst u door naar ons, overleggen wij vooraf indien u daar toestemming voor geeft.

WELKE INFORMATIE WORDT UITGEWISSELD MET DE HUISARTS?

Bij het eerste gesprek vragen we u of u toestemming geeft dat informatie wordt uitgewisseld met uw huisarts die u naar ons verwezen heeft. U mag volledig zelf beslissen of u dit wil of niet. Indien u hiermee akkoord gaat schrijven we de huisarts na het eerste gesprek een brief waarin een korte samenvatting staat van het klachtenbeeld, de gestelde diagnose en het voorgestelde behandelplan. Bij afronding van de behandeling wordt uw huisarts opnieuw een eindbrief gestuurd met daarin informatie over hoe de behandeling verlopen is en wat het resultaat is. Tussentijds kan het zijn dat overleg nodig is, bijvoorbeeld als u en uw behandelaar zich afvraagt of medicatie nodig is. De huisarts wordt hier echter pas over gebeld als daar samen met u toe besloten is.

MAG IK TIJDENS DE BEHANDELING EEN NAASTE MEENEMEN?

Absoluut. Sterker nog, wij zijn ervan overtuigd dat het meenemen van een naaste naar in ieder geval één sessie, van grote toegevoegde waarde kan zijn voor uw behandeling. Psychische klachten heb je nooit alleen. Wanneer u niet lekker in uw vel zit, merken vaak ook anderen in uw omgeving daar van. Door een naaste mee te nemen kunnen we bespreken hoe hij of zij u het beste kan ondersteunen bij uw behandeling en herstel. Wel raden we u aan van te voren met uw behandelaar te bespreken dat u iemand wil meenemen, zodat met u gesproken kan worden over welke informatie wel en welke niet ter sprake mag komen in dat gesprek.

HOE WORDEN CLIËNTERVARINGEN GEMETEN TIJDENS EN NA DE BEHANDELING?

Bij aanvang van de behandeling wordt u gevraagd om een vragenlijst in te vullen waarmee we de ernst van uw klachten kunnen meten. In de loop van de behandeling zal u mogelijk nog eens worden gevraagd deze in te vullen, en in ieder geval bij afsluiting van de behandeling opnieuw. Via deze weg kunnen we zien of de behandeling wel echt effect heeft voor u. Verder vragen we u bij afsluiting van de behandeling een vragenlijst in te vullen om uw tevredenheid over de behandeling kenbaar te maken. Naast het nut dat het invullen van deze vragenlijsten voor u en voor de behandeling hebben, zijn wij ook als psycholoog door de zorgverzekeraar verplicht u deze vragenlijsten te laten invullen. Tot slot vragen we onze cliënten om na afloop van de behandeling een review op Zorgkaart Nederland in te vullen. Lees hier meer over ervaringen van onze cliënten.

WAT ALS IK TIJDENS DE BEHANDELING DRINGEND HULP NODIG HEB BUITEN KANTOORUREN?

Het kan tijdens de behandeling voorkomen dat het onverwacht slechter met u gaat, waardoor u een dringend beroep moet doen op een zorgverlener. U kunt proberen uw behandelaar te bereiken op de dagen waarop we werken. Mocht er echter een acute situatie zijn, waarbij u bijvoorbeeld niet instaat voor u zelf, wendt u zich tot uw huisarts. Buiten kantooruren neemt u in dit geval contact op met de huisartsenpost (telefoon 0900-1598 in Arnhem, raadpleeg het antwoordapparaat van uw eigen huisarts indien u in een andere regio woont).

WAT KAN IK DOEN ALS MIJN HULPVERLENER OP VAKANTIE IS?

Normaal gesproken is het zo dat uw hulpverlener voor zijn of haar vakantie met u zal bespreken of u verwacht moeilijkheden te ondervinden tijdens een periode waarin hij of zij afwezig is. Mocht dit zo zijn dan zal de behandelaar met u kijken naar mogelijkheden om een collega te zien in de tussenliggende periode of de contactgegevens geven van een collega. Mocht u onverwachts slechter voelen en behoefte hebben aan contact, ook al is dit niet besproken met uw behandelaar, dan kunt u altijd contact zoeken met een van de andere behandelaren van de praktijk via deze pagina. Let op: dit geldt niet als u dringend hulp nodig heeft. In dat geval verzoeken we u dringend contact op te nemen met uw huisarts of de huisartsenpost (zie de vraag hierboven).