LET OP: Vanaf 1 januari 2022 heeft Progress geen contract met Caresq / EU Care / Aevité / ONVZ / VVAA / PNO Zorg en Jaaah zorgverzekering.

Kosten en vergoedingen

Gecontracteerde zorgverzekeraars 2021

Praktijk Progress biedt zorg vanuit de Generalistische Basis GGZ. Deze is gericht op kortdurende behandeling van mensen met niet-complexe psychische aandoeningen. Onze behandelingen worden vergoed vanuit de Basisverzekering. Dat wil zeggen dat wanneer u verzekerd bent bij één van de gecontracteerde verzekeraars (zie onder), uw behandeling (mits voldaan aan de wettelijke voorwaarden) vergoed wordt vanuit de basisverzekering. Hou echter in alle gevallen rekening met uw eigen risico van minimaal 385 euro. Hieronder ziet u de zorgverzekeraars met wie wij een contract hebben. Twijfelt u? Neem contact op met uw verzekeraar om te controleren of de behandeling wordt vergoed.

Let op: behandelingen bij Sharon Wibbelink worden slechts vergoed door zorgverzekeraars van de groep Achmea en Menzis (inclusief alle verzekeraars die daaronder vallen, zie onderstaand overzicht).

Gecontracteerde verzekeraars 2022

In 2022 zal Progress niet met alle zorgverzekeraars een contract hebben. Met onderstaande zorgverzekeraars hebben wij in 2022 wel een contract. Twijfelt u? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar om te informeren of wij een contract hebben met deze partij.

Gedeclareerde tarieven

Na afloop van uw behandeling declareren we de kosten hiervan bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van de ernst en complexiteit van uw klachten wordt een behandelproduct gekozen, op grond waarvan de kosten in rekening worden gebracht. Per verzekeraar ontvangen wij een ander tarief, waardoor het gedeclareerde tarief kan verschillen.

Het aantal minuten is de optelsom van directe tijd (face-to-face, telefonisch, email) en indirecte tijd (inschrijven, rapportage, uitnodigen voor vragenlijsten, inlezen en uitschrijven per sessie, verslaglegging aan de huisarts, etc.).

Onvolledig traject

Maximum aantal
minuten = 120


Alleen het intakegesprek 

196-228 euro

Kort

Gemiddeld aantal minuten = 300

Circa 4 sessies

449-522 euro

Middel

Gemiddeld aantal minuten = 495

Circa 7 sessies761-885 euro

Intensief

Gemiddeld aantal minuten = 750

Circa 11 sessies 

1234-1434 euro

Vergoedingssysteem nader uitgelegd

Wilt u meer weten over hoe dit vergoedingssysteem precies werkt? Via onderstaande knop komt u op een pagina waarop we zo goed mogelijk hebben uitgelegd hoe uw behandeling precies vergoed wordt.

Lees verder

Zelf betalen / zonder verwijzing huisarts

Wilt u vanwege privacy-overwegingen of om een andere reden gesprekken ontvangen zonder verwijzing van uw huisarts? Of blijkt na het eerste gesprek dat er geen diagnose bij u gesteld wordt, maar u wilt toch behandeling? Dat kan, indien u zelf de behandeling bekostigt.

INTAKEGESPREK

148,75 euro

per gesprek van 60 minuten

PARTICULIER

105,25 euro

per gesprek van 45 minuten

PROFESSIONAL

122,00 euro

per gesprek van 45 minuten, inclusief eventueel contact werkgever

Te laat afzeggen

Wij hanteren een no-show beleid. Dat wil zeggen dat wanneer u een afspraak heeft gemaakt, maar u zegt de afspraak korter dan 48 uur van tevoren (of helemaal niet) af, u daar ongeacht de reden van de afzegging of niet verschijnen een rekening van 52 euro voor krijgt, die u niet kunt declareren bij uw verzekeraar.

Waarom eigenlijk een rekening?
Soms komt er iets dringends tussen een afspraak, of bent u de afspraak vergeten. Dat kan gebeuren. Wanneer u een afspraak heeft gemaakt en die gaat niet door, kunnen wij die tijd niet in rekening brengen bij de verzekeraar. De gemiddelde kosten voor een dergelijk gemist gesprek zijn voor ons circa 105 euro, omdat we doorgaans niet meer iemand anders kunnen zien op die tijd. Door u een rekening te sturen van 52 euro voor de afspraak die niet is doorgegaan, berekenen wij circa de helft van het gesprek aan u door. Wij nemen daarmee dus tegelijk de andere helft van de kosten voor onze rekening.

VANAF 1 JANUARI 2022:

Het zorgprestatiemodel

Vanaf 1 januari 2022 gaat de bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg veranderen, voor alle zorgaanbieders in Nederland. Waar een behandeling tot nog toe aan het einde van het traject als geheel werd afgerekend, zal uw behandelaar in de nieuwe bekostiging elke losse sessie afzonderlijk per maand aan uw zorgverzekeraar declareren.

WAT BETEKENT DIT VOOR U?

Hoewel het nieuwe bekostigingsmodel duidelijker en transparanter is dan het vorige, kent het model een belangrijk nadeel voor u als cliënt. Wanneer uw behandeling over de jaarwisseling heen loopt, wordt zowel in het oude als in het nieuwe jaar een beroep gedaan op uw eigen risico. Tot nog toe was het zo dat de gehele behandeling in één keer werd gedeclareerd, ongeacht of deze over de jaarwisseling heen liep. En dus werd uw eigen risico maar één keer belast. In een dergelijke situatie zal vanaf 2022 dus beide jaren een beroep worden gedaan op het eigen risico. 

Bij de komende jaarwisseling (2021-2022) zal ook dit nadeel een rol spelen. Alle behandelingen die in 2021 zijn gestart, worden per 31 december 2021 met een harde stop afgebroken en gedeclareerd. Vervolgens wordt opnieuw een behandeling gestart in de nieuwe financiering. Mocht dit bij u het geval zijn, dan wordt zowel in 2021 als in 2022 uw eigen risico aangesproken.