Kosten en vergoedingen

Gecontracteerde zorgverzekeraars in 2024

Onze behandelingen worden vergoed vanuit de Basisverzekering. Dat wil zeggen dat wanneer u verzekerd bent bij één van de gecontracteerde verzekeraars, uw behandeling (mits voldaan aan de wettelijke voorwaarden) vergoed wordt vanuit de basisverzekering. Hou echter in alle gevallen rekening met uw eigen risico van minimaal 385 euro. 

Wij hebben met de zorgverzekeraars in het overzicht hiernaast een contract in 2024. Wij hebben geen contract met CZ, EUCare en ONVZ en alle merken die daarbij horen. Bent u hier verzekerd en wilt u toch in zorg komen? Kijk dan hier.

Twijfelt u? Neem contact op met uw verzekeraar om te controleren of de behandeling wordt vergoed.

Gedeclareerde tarieven

Aan het einde van iedere maand declareren we de met u gevoerde gesprekken bij uw zorgverzekeraar. Het gedeclareerde tarief hangt af van twee factoren: het soort consult, en de lengte van het consult. Het intakegesprek duurt bij ons 75 minuten. De meeste consulten duren 45 minuten. Het gedeclareerde bedrag varieert per zorgverzekeraar, waardoor we u slechts een indicatie kunnen geven van het gedeclareerde tarief. Wanneer een gesprek langer duurt dan gepland, is ook het tarief hoger dat wij bij uw zorgverzekeraar in rekening brengen.

Intakegesprek 75 minuten: 190-220 euro.
Behandelgesprek 45 minuten:  100-125 euro

Te laat afzeggen

Wij hanteren een no-show beleid. Dat wil zeggen dat wanneer u een afspraak heeft gemaakt, maar u zegt de afspraak korter dan 48 uur van tevoren (of helemaal niet) af, u daar ongeacht de reden van de afzegging of niet verschijnen een rekening van 52 euro voor krijgt, die u niet kunt declareren bij uw verzekeraar.

Waarom eigenlijk een rekening?
Soms komt er iets dringends tussen een afspraak, of bent u de afspraak vergeten. Dat kan gebeuren. Wanneer u een afspraak heeft gemaakt en die gaat niet door, kunnen wij die tijd niet in rekening brengen bij de verzekeraar. De gemiddelde kosten voor een dergelijk gemist gesprek zijn voor ons circa 115 euro, omdat we doorgaans niet meer iemand anders kunnen zien op die tijd. Door u een rekening te sturen van 52 euro voor de afspraak die niet is doorgegaan, berekenen wij iets minder dan de helft van het gesprek aan u door. Wij nemen daarmee dus tegelijk de andere helft van de kosten voor onze rekening.

Zelf betalen zonder verwijzing huisarts

Wilt u vanwege privacy-overwegingen of om een andere reden gesprekken ontvangen zonder verwijzing van uw huisarts? Of blijkt na het eerste gesprek dat er geen diagnose bij u gesteld wordt, maar u wilt toch behandeling? Dat kan, indien u zelf de behandeling bekostigt.

INTAKEGESPREK

195,00 euro

per gesprek van 75 minuten

PARTICULIER

110 euro

per gesprek van 45 minuten

PROFESSIONAL

135,00 euro

per gesprek van 45 minuten