Let op: wij kunnen in verband met het bereiken van het omzetplafond van zorgverzekeraar CZ op dit moment geen nieuwe cliënten aannemen die verzekerd zijn bij CZ en de merken die daaronder vallen

Kosten en vergoedingen

Aanmeldstop voor cliënten van CZ

Helaas kunnen wij op dit moment geen cliënten meer aannemen die verzekerd zijn bij zorgverzekeraar CZ en de merken die daaronder vallen (Nationale Nederlanden, OHRA, CZ Direct en Just). De reden hiervoor is dat het budget dat wij van deze verzekeraar hebben gekregen om in 2022 zorg te verlenen, op dit moment al bijna volledig gebruikt is. Ons verzoek voor een verhoging van het omzetplafond bij CZ, is helaas afgewezen. Indien u verzekerd bent bij CZ, kunt u contact opnemen met de zorgbemiddeling van CZ om u te helpen een gecontracteerde praktijk te vinden die in staat is uw aanmelding te ontvangen.

Gecontracteerde verzekeraars 2022

Onze behandelingen worden vergoed vanuit de Basisverzekering. Dat wil zeggen dat wanneer u verzekerd bent bij één van de gecontracteerde verzekeraars (behalve CZ), uw behandeling (mits voldaan aan de wettelijke voorwaarden) vergoed wordt vanuit de basisverzekering. Hou echter in alle gevallen rekening met uw eigen risico van minimaal 385 euro. Hieronder ziet u de zorgverzekeraars met wie wij een contract hebben. Twijfelt u? Neem contact op met uw verzekeraar om te controleren of de behandeling wordt vergoed.

In 2022 zal Progress niet met alle zorgverzekeraars een contract hebben. Met onderstaande zorgverzekeraars hebben wij in 2022 wel een contract. Twijfelt u? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar om te informeren of wij een contract hebben met deze partij.

VANAF 1 JANUARI 2022:

Het zorgprestatiemodel

Vanaf 1 januari 2022 gaat de bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg veranderen, voor alle zorgaanbieders in Nederland. Waar een behandeling tot nog toe aan het einde van het traject als geheel werd afgerekend, zal uw behandelaar in de nieuwe bekostiging elke losse sessie afzonderlijk per maand aan uw zorgverzekeraar declareren.

WAT BETEKENT DIT VOOR U?

Hoewel het nieuwe bekostigingsmodel duidelijker en transparanter is dan het vorige, kent het model een belangrijk nadeel voor u als cliënt. Wanneer uw behandeling over de jaarwisseling heen loopt, wordt zowel in het oude als in het nieuwe jaar een beroep gedaan op uw eigen risico. Tot nog toe was het zo dat de gehele behandeling in één keer werd gedeclareerd, ongeacht of deze over de jaarwisseling heen liep. En dus werd uw eigen risico maar één keer belast. In een dergelijke situatie zal vanaf 2022 dus beide jaren een beroep worden gedaan op het eigen risico. 

Bij de komende jaarwisseling (2021-2022) zal ook dit nadeel een rol spelen. Alle behandelingen die in 2021 zijn gestart, worden per 31 december 2021 met een harde stop afgebroken en gedeclareerd. Vervolgens wordt opnieuw een behandeling gestart in de nieuwe financiering. Mocht dit bij u het geval zijn, dan wordt zowel in 2021 als in 2022 uw eigen risico aangesproken. 

Gedeclareerde tarieven

Aan het einde van iedere maand declareren we de met u gevoerde gesprekken bij uw zorgverzekeraar. Het gedeclareerde tarief hangt af van twee factoren: het soort consult, en de lengte van het consult. Het intakegesprek duurt bij ons 75 minuten. De meeste consulten duren 45 minuten. Het gedeclareerde bedrag varieert per zorgverzekeraar, waardoor we u slechts een indicatie kunnen geven van het gedeclareerde tarief. Wanneer een gesprek langer duurt dan gepland, is ook het tarief hoger dat wij bij uw zorgverzekeraar in rekening brengen.

Intakegesprek 75 minuten: 160-190 euro.
Behandelgesprek 45 minuten:  100-115 euro

Zelf betalen / zonder verwijzing huisarts

Wilt u vanwege privacy-overwegingen of om een andere reden gesprekken ontvangen zonder verwijzing van uw huisarts? Of blijkt na het eerste gesprek dat er geen diagnose bij u gesteld wordt, maar u wilt toch behandeling? Dat kan, indien u zelf de behandeling bekostigt.

INTAKEGESPREK

185,00 euro

per gesprek van 75 minuten

PARTICULIER

105,25 euro

per gesprek van 45 minuten

PROFESSIONAL

115,00 euro

per gesprek van 45 minuten, inclusief eventueel contact werkgever

Te laat afzeggen

Wij hanteren een no-show beleid. Dat wil zeggen dat wanneer u een afspraak heeft gemaakt, maar u zegt de afspraak korter dan 48 uur van tevoren (of helemaal niet) af, u daar ongeacht de reden van de afzegging of niet verschijnen een rekening van 52 euro voor krijgt, die u niet kunt declareren bij uw verzekeraar.

Waarom eigenlijk een rekening?
Soms komt er iets dringends tussen een afspraak, of bent u de afspraak vergeten. Dat kan gebeuren. Wanneer u een afspraak heeft gemaakt en die gaat niet door, kunnen wij die tijd niet in rekening brengen bij de verzekeraar. De gemiddelde kosten voor een dergelijk gemist gesprek zijn voor ons circa 105 euro, omdat we doorgaans niet meer iemand anders kunnen zien op die tijd. Door u een rekening te sturen van 52 euro voor de afspraak die niet is doorgegaan, berekenen wij circa de helft van het gesprek aan u door. Wij nemen daarmee dus tegelijk de andere helft van de kosten voor onze rekening.