Let op: wij kunnen in verband met het bereiken van het omzetplafond van zorgverzekeraar CZ op dit moment geen nieuwe cliënten aannemen die verzekerd zijn bij CZ en de merken die daaronder vallen

Klachtenregeling

Als u ergens mee zit…

Het kan soms voorkomen dat u ergens niet helemaal tevreden over bent. Dat is iets wat we graag hadden willen voorkomen. Desondanks kan dit gebeuren. In dat geval heeft u een aantal mogelijkheden tot uw beschikking. Klachten over de bejegening door uw behandelaar of over de behandeling kunt u in eerste instantie het beste met de behandelaar zelf bespreken. Mogelijk gaat het om een misverstand dat in een gesprek opgelost kan worden. Doorgaans verheldert een gesprek over de onvrede die er bij u is al het nodige en kan er van daaruit worden nagedacht over de volgende stap, zoals het wel of niet vervolgen van de behandeling.

Indien u er samen niet uitkomt, dan kunt u contact opnemen met een klachtenfunctionaris van de beroepsvereniging waar uw behandelaar bij is aangesloten. Errez is aangesloten bij de LVVP, Mirjam, Sabine en Claudette zijn aangesloten bij de NVGZP, Naomi bij P3NL. Is uw klacht daarmee niet verholpen? Of kan in uw situatie niet van u worden verwacht dat u de klacht met uw behandelaar en/of de klachtenfunctionaris bespreekt? Dan kunt u contact opnemen met een geschillencommissie. Via onderstaande knop kunt u bij de klachtenregeling van de desbetreffende beroepsvereniging komen, inclusief contactgegevens van de klachtenfunctionaris en geschillencommissie.