Werkwijze

Kortdurend en doelgericht

Dat is het motto van onze behandelingen. In een traject van gemiddeld 4 tot 11 gesprekken werken wij aan de doelen die er voor u toe doen. Onze werkwijze kenmerkt zich door de volgende punten. 

Onze visie samegevat in een korte video

INTAKEGESPREK: HET KOP-MODEL

In het eerste gesprek brengen we met het zogenaamde ‘KOP-model’ overzichtelijk in kaart waar u last van heeft, hoe dat zo gekomen is en hoe de situatie in stand blijft. In het filmpje hier naast kunt u zien wat het KOP-model inhoudt, en alvast nadenken hoe dat bij u in elkaar zit.

HET OMZETTEN VAN DE WISSEL

Het doel van een kortdurende behandeling is niet om u naar het eindpunt te brengen. Maar om u voldoende handvatten te bieden zodat u zich zelf weer in staat voelt de uitdagingen aan te kunnen die het leven u biedt.

DOELGERICHTE AANPAK

In het tweede gesprek gaan we aan de slag met het bekijken van het intakeverslag en het stellen van concrete behandeldoelen. Uit onderzoek blijkt dat de kans op een succesvolle behandeling voor een belangrijk deel afhangt van in hoeverre u met uw behandelaar concrete doelen kunt overeenkomen. Daarmee wordt duidelijk waar we aan gaan werken. Bovendien kunt u hiermee zelf richting geven aan de behandeling.

CONCRETE INTERVENTIES

We helpen u door u concrete handvatten en opdrachten mee te geven. We werken met interventies uit de cognitieve gedragstherapie, waarbij we praktisch en doelgericht gaan kijken naar uw gedachten en gedrag. Onze behandelhouding is oplossingsgericht, waarbij we vragen stellen die u helpen uw eigen antwoorden te vinden. Ook zetten we EMDR in waar dat passend is. Ook worden, wanneer de behandeling daarom vraagt, elementen van ACT en schemagerichte therapie ingezet in de therapie.

FOCUS OP HET HIER EN NU

Onze behandelingen richten zich sterk op het hier en nu. We geloven dat de oplossing voor problemen meestal niet ligt in het langdurig zoeken naar de oorzaak of het doorspitten van het verleden, maar naar wat u in het hier en nu kunt veranderen om u weer beter te voelen. In die zin gaat de behandeling dus ook niet over praten maar vooral over ‘doen’.

VERGROTEN ZELFREGIE

Het doel van een kortdurende behandeling is niet om u helemaal tot aan het eindstation te begeleiden. Maar om u de juiste handvatten te geven en u zo een eind op weg te helpen om daar te komen. Het doel is bereikt wanneer u begrijpt hoe u uw einddoel kunt bereiken en het vertrouwen voelt dat u dat pad zonder steun van de psycholoog verder kunt vervolgen. Door daarna op eigen kracht verder te gaan, versterkt u het vertrouwen in uw eigen vermogen om ook in de toekomst problemen het hoofd te kunnen bieden.