Coaching

De kracht van coaching

Coaching richt zich op het leren herkennen van uw sterke en uw minder sterke kanten. Op het benutten van uw kracht en op het leren omgaan met uw valkuilen. Kortom: coaching is een sterk instrument om uw persoonlijke effectiviteit te vergroten.

Wanneer mensen een coach zoeken is dat vaak omdat ze tegen bepaalde patronen of valkuilen aanlopen. Dat kan zijn in het werk of in de privé-omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan perfectionisme, overmatige betrokkenheid bij anderen of moeite om structuur aan te brengen in uw leven of in uw werk. Ook kan het zijn dat u op zoek gaat naar een coach om meer inzicht te krijgen in uzelf en daardoor beter stress te leren hanteren. Coaching onderscheidt zich vooral van psychologische behandeling doordat er geen sprake is van een psychische stoornis of ernstige klachten. Coaching richt zich meer op bouwen en versterken van iets dat nog beter kan, dan op het repareren van iets dat ogenschijnlijk niet meer goed werkt.

In een coaching traject vragen we u wat u wil ontwikkelen. We werken daarin doelgericht en efficiënt. We gaan kijken naar concrete situaties en we help u deze situaties naar uw hand te zetten. Dat doen we door uw inzicht te vergroten en uw gedrag te veranderen. Ik pas me aan aan uw tempo, maar zal u motiveren om niet langer dan nodig te wachten met het zetten van die stappen die u vooruit kunnen helpen.

COACHING PARTICULIER

Coaching voor particulieren kost 105,25 euro per gesprek van 45 minuten.

WERKGERELATEERDE COACHING

Werkgerelateerde coaching kost 122 euro per gesprek van 45 minuten