Voor uw eerste gesprek

Wilt u deze informatie vooraf lezen, zodat u op de hoogte bent van belangrijke zaken die te maken hebben met uw behandeling?

HET EERSTE GESPREK

Om in aanmerking te komen voor behandeling die vergoed wordt door uw verzekeraar, heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig. Ook moet uw behandelaar bij het intakegesprek een diagnose kunnen stellen (er moet sprake zijn van een stoornis, zoals een depressie of een angststoornis).
Mocht uw behandelaar bij de intake tot de conclusie komen dat er geen sprake is van een diagnose, dan zal met u worden besproken wat de mogelijkheden zijn.

KOSTEN

Als wij een contract hebben met uw zorgverzekeraar dan wordt uw behandeling vanuit de basisverzekering vergoed. Wel is het zo dat u eerst uw eigen risico (minimaal 385 euro) moet opmaken, voor uw verzekeraar uw behandeling vergoedt. Let op dat bij aangaan van het intakegesprek uw eigen risico al wordt aangesproken voor een bedrag van circa 220 euro. Meer informatie over de gecontracteerde zorgverzekeraars, kosten en vergoedingen vindt u hier.

AFZEGGINGEN

Soms komt het voor dat u een afspraak moet afzeggen of verzetten, dat is geen probleem. We waarderen het als u ons dit zo spoedig mogelijk laat weten.

Bij verhindering kunt u uw afspraak tot 48 uur van tevoren kosteloos afzeggen. Daarna betaalt u 52,- euro voor de afspraak, ongeacht de reden van afmelding, inclusief redenen van overmacht. 

DIS

Het is wettelijk bepaald dat uw psycholoog, anonieme informatie over u verzamelt en doorgeeft aan een landelijk systeem van de overheid (DIS). Dat betekent dat bijvoorbeeld uw geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en diagnose worden doorgegeven. Zowel uw naam als geboortedatum worden niet doorgegeven. Desondanks kunt u bezwaar hiertegen maken middels het invullen van een formulier. Wenst u dit? Dan vernemen we dit graag bij het eerste gesprek. Meer over uw privacy hier.

WERKWIJZE

Bij Progress werken we vanuit een duidelijke visie en werkwijze. Wij vinden het belangrijk dat we u de behandeling kunnen bieden die aansluit bij uw wens. Om die reden raden we u aan van tevoren te lezen over de wijze waarop we werken. Zo kunt u vooraf inschatten of deze aansluit bij uw wensen. Meer over onze werkwijze vindt u hier.

VRAGENLIJSTEN

Wanneer u in behandeling komt zult u per email gevraagd worden om vragenlijsten in te vullen over hoe het met u gaat. Uw zorgverzekeraar vereist dit van ons. Het invullen van een vragenlijst heeft echter ook een belangrijk voordeel voor de behandeling; het laat zien of uw klachten afnemen, en u dus daadwerkelijk profijt heeft van de behandeling.

KLACHTEN

Soms bent u ergens niet tevreden over. We horen dat graag als eerste. Als u iets dwars zit dat binnen onze mogelijkheden ligt om op te lossen, doen we dat graag. Mocht u er echter niet uitkomen met uw behandelaar, dan is er altijd een mogelijkheid om gebruik te maken van de klachtenregeling. 

SPOEDGEVALLEN

Het kan tijdens de behandeling voorkomen dat het onverwacht slechter met u gaat, waardoor u een dringend beroep moet doen op een zorgverlener. Tijdens werkdagen kunt u uw behandelaar proberen te bereiken. Mocht er echter een acute situatie zijn,  wendt u zich tot uw huisarts. Buiten kantooruren neemt u in dit geval contact op met de huisartsenpost (telefoon 0900-1598 in Arnhem. Raadpleeg het antwoordapparaat van uw eigen huisarts indien u in een andere regio woont.