Visie

Onze visie

Progress is opgestart omdat we geloven dat de geestelijke gezondheidszorg beter kan dan hij nu op veel plaatsen werkt. De kracht van cliënten zelf wordt in behandelingen te weinig benut. Ook is er vaak onvoldoende oog voor hoe belangrijk een sterke samenwerking tussen cliënt en behandelaar voor het behandelresultaat is. Behandelingen worden soms langer gemaakt dan nodig is, waardoor cliënten minder ruimte krijgen om eerder op eigen kracht vooruit te komen.

Onze behandelingen worden gekenmerkt door de volgende aspecten.

VERGROTEN VAN ZELFREGIE

Onderzoek wijst uit dat de meeste mensen niet naar een psycholoog gaan omdat ze last hebben van psychische klachten, maar omdat datgene wat voorheen werkte om uit een dip te komen niet meer werkt. Het gevoel van controle over hoe u zich voelt is verminderd of zelfs helemaal verdwenen. Onze werkwijze zet in op het u weer teruggeven van dat gevoel van controle of zelfregie. Zodat u zelf weer grip krijgt op uw klachten en op hoe u zich iedere dag voelt.

DOELGERICHTE AANPAK

In het tweede gesprek stellen we samen met u scherpe en concrete behandeldoelen op. Pas wanneer we weten waar u precies naartoe wil werken, kunnen we u helpen om daar te komen. We richten ons daarbij op verandering van gedrag, met de vraag in ons achterhoofd: “Wat doet u aan het einde van de behandeling anders dan u nu doet, waaraan we kunnen zien dat het dan beter met u gaat?”

SAMEN DE KOERS BEPALEN

Naast het gezamenlijk bepalen van de behandeldoelen, wordt u regelmatig gevraagd om feedback. Zo wordt er gekeken of u vindt dat de behandeling de goede kant op gaat. Door continue afstemming over het pad dat uw behandeling volgt, krijgt u niet alleen inspraak in de behandeling maar ook een belangrijke verantwoordelijkheid om actief het gemeenschappelijke doel te werken. Namelijk dat u deze fase van tegenslag overwint en er sterker uitkomt.

EFFECTIEVE BEHANDELWIJZE

Progress behandelt door gebruik te maken van ‘evidence based’ interventies, waarvan we uit onderzoek weten dat die goed werken om psychische klachten te behandelen. Zo is gebleken dat bij psychische klachten cognitieve gedragstherapie de meest effectieve behandelmethode is. Daarbij krijgt u als cliënt duidelijke en specifieke handvatten om uw klachten te overwinnen. Deze interventies worden gecombineerd met een werkwijze die voortkomt uit de oplossingsgerichte psychologie en de positieve psychologie. In plaats van ons blind te staren op het probleem, richten we onze volledige aandacht op de oplossing ervan.